31 maja nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia bez Tytoniu. Tego dnia w oddziale przedszkolnym nastąpiło podsumowanie całorocznego programu ,,Czyste powietrze wokół nas”, podczas którego w co miesięcznych zajęciach, poprzez różnorodne formy, dzieci uświadamiały sobie szkodliwość dymu papierosowego, poznawały znaczenie czystego powietrza dla organizmu ludzkiego, wyszukiwały sposoby jak czynnie i zdrowo spędzać czas na świeżym powietrzu. W klasach I-VIII odbywały się pogadanki na godzinach wychowawczych i podczas zajęć świetlicowych, konkursy klasowe na pracę plastyczną o tematyce antytytoniowej, z których została przygotowana wystawa i na hasło antytytoniowe, konkursy wiedzy, uczniowie oglądali filmy (np. „10 powodów dla których nie warto palić”, „Niepozorny zabójca”), brali także udział w warsztatach „W morzu wrażeń nie pal marzeń”, gdzie pracowali nad obliczeniem kosztów palenia papierosów: w wymiarze indywidualnym (jakie są koszty palenia dla pojedynczej rodziny), w wymiarze zbiorowym (jakie straty ponosi społeczeństwo) i w wymiarze globalnym (jaki wpływ ma przemysł nikotynowy na globalne rolnictwo, naturę), zastanawiali się, co zyskaliby, w tych trzech wymiarach, gdyby ten wielki przemysł został ograniczony.