Uczniowie klas I zakończyli realizację programu edukacyjnego ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, podczas którego podejmowana była tematyka związana z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w domu, w szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Koordynatorem programu była p. Agnieszka Gliszczyńska.

Za udział w tym programie edukacyjnym szkoła otrzymała Certyfikat.