Mamy to💪💪

„Ekologiczne SOS – Segreguj, Oszczędzaj, Szanuj!” to grant rozpisany przez p. Elżbietę Pawlak i p. Paulinę Waćkowską w programie „Zielono Nam”, który zyskał uznanie komisji konkursowej Fundacji ANWIL. W ramach tego projektu odbędą się różne działania, które mają na celu promowanie postaw proekologicznych i edukację ekologiczną, m. in. przeprowadzone zostaną zajęcia laboratoryjne na świeżym powietrzu dla klas 0 – III,  opracowane zostaną broszury „Ekologiczny ogród” i ulotki „Śmieci segregujesz, czystą Ziemię zyskujesz”, zorganizowany zostanie Patrol ekologiczny, czyli spacer w okolicach szkoły w poszukiwaniu pojemników recyklingowych oraz poznania różnorodnych środowisk przyrodniczych, akademia „Na ratunek”, porządkowany będzie teren wokół szkoły pod hasłem: „Tu działamy, gdzie mieszkamy”, odbędą się spotkania „Jak być EKO we własnym domu”, podczas których omówione zostaną sposoby na oszczędzanie i racjonalne wykorzystywanie wody, sposoby na oszczędzanie energii, ogłoszony zostanie również konkurs na pracę plastyczną przestrzenną z materiałów odpadowych przedstawiającą dowolnego zwierzaka oraz obliczany będzie ślad wodny i ślad węglowy na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

Kwota, którą udało się pozyskać na realizację tego projektu to 8020,00 zł. Przeznaczona zostanie ona na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zaplanowanych w projekcie działań.

Dziękujemy bardzo Fundacji ANWIL za życzliwość, bezinteresowną pomoc, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów.

http://fundacjaanwil.pl/aktualnosc?cmn_id=1459