Przy okazji omawiania tematów o budzącej się do życia przyrodzie, w klasie II a gościliśmy p. Jadwigę Klimek, która jest biologiem i mamą Antosia. Nasz gość poprowadził lekcję na temat budowy ptasich gniazd. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się na temat ptasich zwyczajów wiosną, budowania przez ptaki różnych gniazd oraz obejrzały jakiego rodzaju jajeczka składają poszczególne ptaki. Dużą atrakcją zajęć była możliwość oglądania prawdziwych ptasich gniazd i dziupli. Dzieciaczki uczestniczyły też w doświadczeniu z jajkiem i próbie zgniecenia jego. Ciekawostką było jajko w otoczce bez skorupki, przez które można było obejrzeć jego budowę w środku. Zajęcia były bardzo ciekawe i wszystkim się bardzo podobały. Dzięki nim, dzieci dowiedziały się wielu ciekawych wiadomości na temat świata przyrody, a szczególnie ptaków.

Katarzyna Zawiślańska