Podsumowanie Konkursu Plastycznego na „Kartkę wielkanocną dla DPS- u”

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za ogromne zaangażowanie i wykonanie pięknych kartek wielkanocnych. Wszystkie Wasze dzieła trafiły do podopiecznych Domu Opieki Społecznej na ul. Nowomiejskiej we Włocławku. Starsi, samotni ludzie ze wzruszeniem przyjęli świąteczne życzenia przekazując słowa podziękowania i wielkanocne życzenia dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone.

Z klas I – III najpiękniejsze prace wykonali następujący uczniowie:

I miejsce – Agata Szubska

II miejsce – Hanna Sekuła

Natalia Ponińska

III miejsce – Maria Krużyńska

Jan Chojnacki

Klasy IV – VIII:

I miejsce – Zuzanna Zakrzewska

II miejsce – Artur Kozimiński

Organizator konkursu: Małgorzata Całkiewicz