W piątek, 25 marca, zakończyliśmy w naszej szkole kolejny projekt w całości sfinansowany przez Fundację ANWIL: „Budujemy międzypokoleniowe mosty z ANWILEM” w Programie „Budujemy mosty”.

W ramach tego projektu przeprowadzone zostały działania, które miały na celu wspieranie budowania relacji i więzi w lokalnych społecznościach oraz zapobieganie szerzeniu się stereotypów w postrzeganiu zarówno osób starszych, jak i młodzieży. Działania te promowały i zachęcały do podejmowania aktywności międzypokoleniowej. Projekt skierowany był do szerokiej grupy społecznej, zarówno dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak i starszych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Poprzez udział w zaplanowanych przedsięwzięciach, uczestnicy projektu działali razem, a także uczyli się wzajemnie od siebie.

W ramach tego projektu odbyły się m. in. warsztaty z psychologiem i pedagogiem, warsztaty kulinarno – cukiernicze, rodzinne warsztaty stolarskie, międzypokoleniowe warsztaty plastyczne oraz rękodzieła i sztuki użytkowej, międzypokoleniowe gry bez prądu, sesja fotograficzna świąteczna, warsztaty muzyczne, zajęcia sportowe. Dzięki Fundacji ANWIL, która po raz kolejny doceniła nasz projekt i przekazała fundusze na jego realizację, powstała w naszej szkole minisiłownia. Zorganizowany został również Kącik czytelniczy w bibliotece szkolnej, spotkanie o historii Michelina i Mielęcina oraz uroczystość Dnia Babci i Dziadka ze słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie projektu odbył się Ekologiczny dzień integracji, podczas którego odbiorcy projektu wzięli udział w warsztatach twórczego recyklingu „Jak zrobić coś z niczego?”, posadzili drzewka miododajne wokół szkoły oraz uczestniczyli w ognisku z kiełbaskami.

Wszystkie działania w ramach projektu „Budujemy międzypokoleniowe mosty z ANWILEM miały na celu budowanie relacji i więzi międzypokoleniowych.

Dziękujemy Fundacji ANWIL za bezinteresowną pomoc, życzliwość, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji naszego projektu.

Dziękujemy również wszystkim Uczestnikom, zaproszonym Gościom oraz Nauczycielom, którzy pomogli w przeprowadzeniu działań 🙂