29 marca 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Wiersze ulubionych poetów” zorganizowany przez Zdzisławę Moraczewską i Agnieszkę Gliszczyńską.

Główne cele konkursu to: popularyzacja twórczości polskich poetów, zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, prezentacja umiejętności uczniów, wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas młodszych. Dzieci miały możliwość wyboru wiersza ulubionego poety. O wynikach zdecydowało trzyosobowe jury, w którego skład weszły panie: Mariola Dziewirz – nauczyciel bibliotekarz jako przewodnicząca komisji oraz panie: Ewelina Wesołowska – nauczyciel wspomagający i Magdalena Lisiecka – nauczyciel świetlicy.

Recytację oceniano stosując sześciostopniową skalę (1–6). Na ocenę miały wpływ następujące elementy: poprawna wymowa, tempo, intonacja, płynność, indywidualna interpretacja, dobór i znajomość tekstu i ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, strój, rekwizyty).

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Przewodnicząca jury podziękowała uczestnikom za urocze występy zaznaczając, że była to znakomita okazja do zaprezentowania talentów przed publicznością. Podkreśliła, że to również możliwość dla dzieci do wzmacniania wiary we własne siły oraz wspaniała zabawa, posiadająca wiele aspektów zarówno dydaktycznych, wychowawczych oraz społecznych. Pogratulowała, podkreśliła ciekawe interpretacje oraz takie cechy, jak odwaga i wytrwałość w pamięciowym opanowaniu wierszy.

Członkowie jury mieli bardzo trudne zadanie do wykonania, bowiem poziom wszystkich wykonawców był wysoki, jednak regulamin przewidywał wyłonienie miejsc: pierwszego, drugiego i trzeciego.

Zwycięzcami konkursu zostali :

-w grupie wiekowej klas pierwszych:

I miejsce – Julia Wolman, klasa I a

II miejsce – Aleksander Widawski, klasa I b

III miejsce – Maria Krużyńska, klasa I a

Wyróżnienie: Jakub Nowicki, klasa I c

-w grupie wiekowej klas drugich:

I miejsce: Marcel Niedźwiecki, klasa II b

II miejsce: Julia Legumina, klasa II b

III miejsce: Zuzanna Gabryel, klasa II b

– w grupie wiekowej klas trzecich:

I miejsce: Maja Bering, klasa III b

II miejsce: Kaja Zajączkowska, klasa III b

III miejsce: Antonina Nawrocka, klasa III b

Wyróżnienie: Maja Kwiatkowska, klasa III a.

Gratulujemy występu wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie!

A.Gliszczyńska