Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 19.

W związku z trwającą rekrutacją i koniecznością potwierdzenia od 1 do 8 kwietnia (do godz. 12.00) 2022 roku woli uczęszczania Państwa dziecka po zakwalifikowaniu do wybranej placówki informujemy, że potwierdzenia woli będzie można dokonać poprzez podpisanie oświadczenia w sekretariacie szkoły bądź można wydrukować oświadczenie ze strony szkoły (zakładka – Szkoła Podstawowa – Rekrutacja) i dostarczyć wypełnione do sekretariatu.

Rodzice, którzy złożyli oświadczenie razem ze zgłoszeniem muszą przynieść je po raz kolejny z odpowiednią datą.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym lub klasie I Szkoły Podstawowej.

Listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci obwodowych zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły od ul. Miodowej.