25.03.2022 grupa 12 uczniów naszej szkoły pokonała 8-kilometrową trasę. Rajd rozpoczynał się na Zawiślu. Trasa prowadziła przez punkt widokowy, pomnik Obrońców Wisły, most Marszałka Rydza Śmigłego, przystań wioślarską, park Henryka Sienkiewicza i osiedle Południe. Rajd zakończyliśmy pizzą w pizzerii Dagrasso. S.Płuza