02 kwietnia – jak co roku- przypada Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji biblioteka szkolna i Rada Rodziców zapraszają uczniów klas I – III i grupę „O” do udziału w akcji promującej literaturę dziecięcą.
Akcja przebiegać będzie w czterech etapach:
I etap:
Dzieci przynoszą z domu do czwartku 31. 03. 2022r. (za zgodą rodziców) podpisane książki i składają je w klasie w „Kuferku skarbów” (stary plecak, walizeczka, koszyk lub kartonik).

II etap:
01 kwietnia w każdej klasie z udziałem Rady Rodziców odbędzie się losowanie książek. Dziecko musi przeczytać wylosowaną książkę do 08 kwietnia i wykonać ilustrację do przeczytanej książki.

III etap:
Podpisane ilustracje należy złożyć w bibliotece do 12 kwietnia. Prace dzieci zostaną wyeksponowane na tablicy przed biblioteką szkolną.

IV etap:
Rada Rodziców ufunduje nagrody dla najbardziej zaangażowanej klasy, wychowawcy i za najlepsze prace plastyczne

Zapraszamy !
M. Dziewirz