Szkolny Konkurs Plastyczny na „Kartkę wielkanocną dla Domu Pomocy Społecznej”

Wykonaj wielkanocną kartkę i przynieś ją do szkoły. Najpiękniejsze kartki zostaną nagrodzone i przekazane podopiecznym Domu Pomocy Społecznej. Starsi, samotni ludzie też potrzebują naszej uwagi.

Technika: dowolna

Format: złożona kartka A4 (kartka techniczna)

Termin: do 1 kwietnia 2022r.

Kartki należy oddawać do p. Całkiewicz, sala nr 1 lub świetlica.