Zakończyliśmy drugi projekt „Obudź w sobie ciekawość nauk ścisłych”, który również był w całości sfinansowany przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”. W ramach tego projektu odbyły się zajęcia warsztatowe mające na celu wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży naukami ścisłymi, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy w dziedzinie informatyki, chemii i matematyki oraz użycia nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. W dniach od 31 maja do 15 czerwca odbyły się warsztaty z chemii, matematyki i informatyki. Podczas zajęć warsztatowych z chemii uczniowie wykonali doświadczenia z wykorzystaniem techniki chemii w małej skali, przy użyciu zestawów pozyskanych w ramach projektu, która polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia dokładniejsze omówienie. Poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń chemicznych uczniowie rozwinęli samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz nauczyli się wyciągania wniosków na podstawie obserwacji. Uczestnicy projektu wykonali m. in. „lampę lawę”, „magiczną pianę”, tęczę ze skitelsów, malowali na mleku, badali zawartość wody w liściach świeżej bazylii i rozpuszczalność różnych substancji w wodzie, a także bawili się w detektywów i za pomocą wskaźników kwasowo – zasadowych odczytywali ukryte na kartkach informacje. Wszystkie doświadczenia wykonywane w trakcie warsztatów zostały szczegółowo omówione. Podczas zajęć z chemii wykorzystana została również rozszerzona rzeczywistość. Uczniowie obserwowali budowę atomu w przestrzeni i pracowali na interaktywnym układzie okresowym pierwiastków chemicznych. Dzięki m. in. aplikacji Rapp Chemistry oglądali różne atomy, które od razu były widoczne w dostępnej przestrzeni. W ramach projektu „Obudź w sobie ciekawość nauk ścisłych” warsztaty chemiczne przeprowadzone zostały również w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku oraz dla osób uczęszczających do Świetlicy Oratorium przy Parafii Ducha Świętego w Michelinie. W związku z małą ilością chętnych na zajęcia z matematyki i informatyki, co było związane z trwającą pandemią i kształceniem na odległość, warsztaty te odbywały się także w czasie godzin lekcyjnych po powrocie uczniów do szkoły. Uczestnicy projektu na zajęciach z informatyki dowiedzieli się czym jest rozszerzona rzeczywistość (AR), że praca z nią umożliwia rozwój wyobraźni przestrzennej, która wiąże się z poznawaniem kształtów, wymiarów miejsc zajmowanych w przestrzenni. AR generuje w realnym czasie przy użyciu kamery, urządzenia elektronicznego, takiego jak: komputer, tablet, smartfon, np. wizualizację obiektów 3D. Uczniowie samodzielnie instalowali także wszystkie aplikacje i myszki do zakupionych w projekcie tabletów, wykorzystując w ten sposób zdobytą wiedzę w praktyce. Podczas warsztatów z matematyki uczniowie tworzyli budowle przestrzenne z klocków REKO oraz bryły geometryczne za pomocą siatek i szkieletów do budowy brył. Wykonywali również, na zakupionych w projekcie tabletach, aplety w programie GeoGebra korzystając z poradnika dla początkujących „ABC GeoGebry”. Na koniec zajęć przygotowana została wystawa modeli z klocków oraz film z działań realizowanych w ramach projektu, w którym zamieszczone zostały także zdjęcia brył przestrzennych przygotowanych w programie GeoGebra. Zarówno wystawę, jak i film obejrzeli uczniowie klas IV – VIII. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod podczas zajęć z chemii, matematyki i informatyki uczniowie wprowadzeni zostali w świat obiektów trójwymiarowych w formie zabawy z wykorzystaniem klocków REKO oraz kształtowali wyobraźnię przestrzenną przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości, korzystając z aplikacji i programów zainstalowanych na pozyskanych w projekcie tabletach. Tablety uatrakcyjniły zajęcia, a w połączeniu z GeoGebrą i aplikacją RappChemistry pozwoliły zobaczyć coś, czego nie można zobaczyć gołym okiem.