W ramach projektu „Młodszy czy starszy bądź w zdrowie „bogatszy”!”, który odbywa się od 16.12.2020 r. do 30.06.2021 r. i jest sfinansowany całkowicie przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w naszej szkole zorganizowano szereg działań, które miały na celu popularyzację wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, a także skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej zgodnych z zasadami higieny racjonalnego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego odżywiania się.

Zgodnie z celem projektu, przeprowadzone zostały następujące działania. Odbyły się warsztaty „Zdrowo jem, zdrowo żyję”, w których wzięli udział uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I – III. Przygotowali oni zdrowe posiłki, m. in. drugie śniadanie, sałatki owocowe, koktajle owocowo – warzywne, kolorowe kanapki w celu propagowania zdrowego odżywiania, które ma bardzo duży wpływ na zdrowie. Dla uczniów klas IV – VIII przeprowadzone zostały warsztaty „Co, ile i jak jeść?”, podczas których uczniowie wykonali przestrzenne piramidy zdrowia, obliczali wskaźnik BMI, a także układali dzienny jadłospis we współpracy z dietetykiem.

Odbyły się również zajęcia plastyczne dla uczniów klas 0 – III, podczas których uczniowie wykonali model talerza zdrowia. Działaniem, które zaangażowało zarówno uczniów, jak i rodziców było przygotowanie jednodniowej imprezy pod nazwą „Zdrowa Kawiarenka”, podczas której chętne klasy przygotowały: plakaty, ulotki, rymy o zdrowiu, przepisy do księgi kulinarnej szkoły. Podczas odwiedzania kawiarenek u poszczególnych klas można było zobaczyć prezentacje multimedialne o zdrowym odżywianiu, obejrzeć książki i czasopisma promujące zdrowie. Z przepisów przygotowanych przez uczniów i ich rodziców powstała „Księga Kulinarna Szkoły”, w której znalazło się 100 przepisów. W stołówce szkolnej stworzony został „Szkolny ogródek warzywno – ziołowy”. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali miejsce, w którym posadzili, pielęgnowali i podlewali sezonowe warzywa i zioła. Dzieci nauczyły się, jak ważne dla naszego życia są rośliny, a także oprócz wiedzy teoretycznej pozyskali praktyczne umiejętności sadzenia, pielenia oraz podlewania roślin.

W trakcie trwania projektu odbył się także Konkurs plastyczny „Bohater drugiego śniadania”, w którym w każdym poziomie klas I – III przyznane zostały I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Uczniowie oprócz nagród i dyplomów otrzymali również jabłka. Z prac wykonanych przez uczniów oraz dodatkowych materiałów przygotowana została wystawa promująca zdrowie. Dodatkowo odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy, spotkanie z lekarzem i dietetykiem. Wszyscy obecni na tych spotkaniach poznali podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy, a także dowiedzieli się istotnych informacji na temat zaburzeń odżywiania i zdrowego stylu życia. Pod koniec projektu zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla uczniów klas 0 – III „Aktywnie po zdrowie” z udziałem nauczycieli, opiekunów i rodziców. Utworzone zostały również „Zielone Płuca Szkoły”. W I etapie na ścianach korytarza dla klas młodszych powieszone zostały trzy panele z chrobotka reniferowego, dzięki czemu uczniowie będą mogli w otoczeniu zieleni spędzać przerwy, a jednocześnie oddychać oczyszczonym w naturalny sposób powietrzem, ponieważ chrobotek działa jak naturalny filtr, pochłaniając z powietrza toksyny i różne drobnoustroje. W II etapie przy naszej szkole posadzonych zostało 30 drzew i krzewów miododajnych, które wspomogą lokalne pasieki.

Realizując ten projekt chcieliśmy uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, jak i społeczności lokalnej, jaki wpływ na zdrowie ma styl życia. Dzięki zaplanowanym działaniom w ramach ochrony i promocji zdrowia, obszaru aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania uczestnicy projektu nauczyli się wzajemnej współpracy z całą społecznością lokalną, zwiększył się poziom wiedzy i świadomości z zakresu zdrowego odżywiania, pierwszej pomocy, a także aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od nauki.

Dziękuję Fundacji ANWIL za bezinteresowną pomoc, życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów.

Dziękuję również wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, którzy włączyli się w realizację tego projektu.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z realizacji projektu.

P. Waćkowska