Klasa III c – Pamiętamy!

Zbliża się 11 listopada, dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Zanim do tego doszło, Polacy stoczyli wiele bitew, potyczek, brali udział w powstaniach przeciwko zaborcy.

6 listopada klasa III c wraz z wych. A. Gliszczyńską wybrała się pod pomnik ( krzyż) pamięci potyczki powstańczej z 1863 roku. To miejsce upamiętnia przelaną krew powstańców w potyczce powstańczej stoczonej w lasach michelińskich wiosną 1863 roku pod wodzą Kazimierza Mielęckiego, jednego z dowódców wojsk powstańczych.

Uczniowie zapalili znicze oraz uczcili pamięć poległych minutą ciszy.

Agnieszka Gliszczyńska